Nalazite se u:  Naslovnica
Okucani 2009 - 01052009339    Dani poslije 2 - nasice9    Orahovica 2010 - IMG-49    Orahovica 2010 - IMG-45    Djurdjenovac 2006 - Festa u Djurdjenovcu    Orahovica 2010 - IMG-33    Orahovica 2011 - 25.11.2011-2    Turnir Orahovica - Turnir_2008_Orahovica    Djurdjenovac 2006 - Festa u Djurdjenovcu    Virovitica - IMG_0096   
Orkan 91 PDF Ispis E-mail


 

CILJ OPERACIJE

Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska - Okučani i Nova Gradiška - Okučani, primjenom obuhvatnih djelovanja uz snažnu topničku potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani - G. Rajič - Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.

OSLOBOĐENI TERITORIJ

Napadnim djelovanjem HV u oslobađanju Zapadne Slavonije oslobođeno je ukupno oko 2255 km2 površine.
Površina teritorije Zapadne Slavonije je oko 8.822 km2, od čega je pobunom Srba i stvaranjem tzv. SAO Krajine Zap. Slavonija okupirano oko 2.865 km2 ili 32,5% teritorije.
Ukupno tijekom listopada, studenog i prosinca 1991. godine oslobođeno je 2255 km2 ili 78,7% okupirane teritorije Zapadne Slavonije. Za akciju Bljesak ostalo je 600 km2.

POSTROJBE

  Hrvatska vojska

Operaciju je pripremalo i provelo Zapovjedništvo OG - “Posavina”, ukupna jačina HV bila je oko 13600 ljudi, 80 komada topničkog oružja, 23 lansera VBR, 29 tenkova i 6 oklopnih transportera. Snage na prostoru Novska: 1. A brigada ZNG "Tigrovi"; 125. br HV; 151. br HV; 117. br HV; 105. br HV; 2/153. br HV; 51. sbHV; 53. sbHV; 56. sbHV; 65. sbHV; samostalna satnija 100. br HV "Štraseri"; topnička bitnica SO 76 mm; 15. smpotp HV; sam. divizijun VBR 128 mm. Snage na prostoru Nova Gradiška: 121. br HV; 108. br HV (-1); 99. br HV; 2/149. br HV.
 

  Agresorska vojska

5. K Banjalučki i paravojne postrojbe SAO Krajine Zapadna Slavonija. Jačina snaga neprijatelja prosuđivale su se na oko 13 500 ljudi, 100 tenkova, 57 oklopnih transportera, 120-150 komada topničkog oružja. Snage agresora na smjeru Novska: 16. pmtbr; 5. pbr; 1. br TO Okučani; I KAG-5; dVBR 128 mm; Snage agresora na smjeru Nova Gradiška: 369. okbr (-1); 2. br TO Okučani; II KAG-5; dVBR 128 mm.

BOJNA DJELOVANJA AGRESORA

Snage 5. K Banjalučkog po osvajanju mostobrana na r. Sava kod Stare Gradiške i spajanjem sa snagama TO Okučani i mb/265. mbr Bjelovar, 6. listopada, glavnim snagama 16. pmtbr i 5. pbr, otpočinje napadna djelovanja smjerom Okučani - Novska - Kutina - Zagreb, u cilju deblokade blokiranih postrojbi u Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu, a pomoćnim snagama smjerom Nova Gradiška-Slavonski Brod sa ciljem sadejstvovati snagama 1.pgmd na smjeru Vinkovci - Slavonski brod.
 

GUBICI

  Hrvatska strana

184 poginulih, 595 ranjenih.
 

  Agresorska strana

516 poginulih, 615 ranjenih.
 

ISKUSTVA

  1. spriječen je daljnji prodor snaga 5. K prema Zagrebu, njihovo spajanje s snagama u blokadi vojarni u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru i Koprivnici, izbijanje na crtu Virovitica-Kutina; te zauzimanje Nove Gradiške;
  2. spriječen je prodor snaga 5. K i njihovo spajanje s paravojnim snagama tzv. SAO Krajine, te prodor ka Bjelovaru i Virovitici;
  3. oslobođeno je 675 km2 teritorije Posavine, 370 km2 na Novskoj bojišnici i 305 km2na Novogradiškoj bojišnici;
  4. oslobođeno je 18 naseljenih mjesta na Novskoj bojišnici i 10 naseljenih mjesta na Novogradiškoj bojišnici;
  5. uspješnom realizacijom napadne operacije ORKAN-91, olakšano je bojno djelovanje snagama 2. OZ Bjelovar u realizaciji svojih napadnih djelovanja za oslobađanje Bilogore i Papuka

 

TIJEK VOJNOREDARSTVENE OPERACIJE

Slamanjem napadne moći agresora, preotimanjem operativno - strategijske inicijative, stvoreni su uvjeti za izvršenje napadnih djelovanja. Zapovjedništvo OG Posavina cijeneći situaciju donosi odluku o poduzimanju napadnih djelovanja u skladu s zamisli GSHV. Odluku o provođenju napadne operacije je 25.10.1991. odobrio NGS OS RH.
Upornom obranom snaga HV na Novskom i Novogradiškom sektoru zaustavljen je napad snaga 5.K i slomljena njegova napadna moć, time je preoteta operativno - strategijska inicijativa i stvoreni uvjeti za izvršenje napadnih djelovanja. Obrambena operacija snaga OG Posavina traje od 08.10. do 17.10.1991. godine.

Obrana na Novskom sektoru

Upornom obranom snaga HV na Novskom sektoru (1. A brigada ZNG "Tigrovi"; 125. br HV; 151. br HV; 117. br HV; 105. br HV; 2/153. br HV; 65. sb HV; 56. sb HV; 51. sb HV; 53. sb HV; 65. sb HV; sam. satnija 100. br HV "Štraseri"; topnička bitnica SO 76mm; 15. smpotp HV; sam. divizijun VBR 128mm) zaustavljen je napad snaga 5. K i slomljena njegova napadna moć, aktivnim djelovanjem oslobođeno je naselje Bujavica, time je preoteta operativna inicijativa na Novskom sektoru. Zapovjedništvo OG Posavina cijeneći situaciju donosi odluku o poduzimanju napadnih djelovanja u skladu s zamisli GSHV. Odluku o provođenju napadne operacije je 25.10.1991. odobrio NGS OS RH.

Obrana na Novo Gradiškom sektoru

Smjer Okučani-Nova Gradiška za neprijatelja su bili osobito interesantni. Nastojali su potisnuti 121, 108, i 99. br HV i osvojiti s. Gorice iz kojeg se može dobro nadzirati Nova Gradiška. Osobito jake napade neprijatelj je poduzimao 02., 03., 08., 09. i 11.11.1991. ali bez uspjeha. Hrvatske snage su 13.11.1991. na ovom području poduzele inicijativu i potisnule neprijatelja u smjeru s. Medari (oko 300 m).
Osnovna zamisao plana ORKAN-91: Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska-Okučani i Nova Gradiška - Okučani, primjenom obuhvatnih djelovanja uz snažnu topničku potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani - G.Rajič - Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.
Pomoćnim snagama OG Posavina napadnim djelovanjem na pravcima: Novi Grabovac - Livađan i - Donji Čaglić - Bijele Stijene, presjeći komunikaciju Lipik - Okučani, razbiti neprijatelja u prostoru Rađenovići - Bijela Stijena - Trnakovac i dovesti ga u okruženje, te u suradnji s snagama OG Pakrac razbiti po dijelovima.
Snagama s fronta po mjeri prodiranja napadno djelovati na pravcu Jasenovac - Košutarica - Mlčaka - Orahova, te pravcu Gorice - Pivare, razbiti snage neprijatelja na pravcu napada i sudjelovati glavnim snagama u izvršavanju osnovne zamisli.
 

  I. faza operacije

Otpočela je 29.10.1991.godine i traje do 22.12.1991. godine. U tom razdoblju, na Novskoj bojišnici, napadnim djelovanjem razbijena su neprijateljska uporišta i oslobođena naselja: Bair, Lovska, Popovac, motel Trokut, Brezovac, Livađani, Korita, Jagma, Gornja i Donja Subocka, Gornje i Donje Kričke. Značajno je napomenuti djelovanje 1.gardijske A brigade "Tigrovi", koja je 29.10. u pozadinu neprijatelja ubacila dvije bojne u prostor sela Vočarica i Jazavica koje su uspješno izvele napad i izvukle se na polazne položaje. U ovoj akciji zarobljena su 2 oficira i 5 vojnika, zaplijenjena je arhiva 16. pmtbr, akcija je bila moralni učinak jer je HV pokazala da može izvršavati i napadna djelovanja.
Na Novogradiškoj bojišnici namjera neprijatelja je bila s jakim snagama iz šireg područja Šnjegovića, Golobrdca, Sinlija i Čečevca sa sjevera ugroziti Novu Gradišku. Kako bi spriječila ovakvu ugrozu 121. b HV sa usklađenim djelovanjem s susjednom 123. br HV poduzima napadna djelovanja tim neprijateljskim uporištima i oslobađa naselja Šnjegović, Golobrdac, Sinlije i Čečevac, oslobađajući snage za izvršenja zadaću u II etapi operacije ORKAN-91.
 

  II. faza operacije

Otpočela je 22.12.1991., a završila 03.01.1992. Operacija je otpočela napadom 1. A brigada ZNG "Tigrovi" s dijelovima 125. i 100. br HV na četničko uporište u D. Čagliću i Kovačevcu Čaglićkom, u borbama za razbijanje ovih neprijateljskih uporišta, neprijatelj je pružio žilav otpor jer bi padom tih uporišta bila presječena komunikacija Lipik - Bijela Stijena - Okučani, time bile odsječene njegove glavne snage na smjeru Lipik - Okučani i dovedene u okruženje.
Snage OG Posavina na Novogradiškom smjeru (121. br HV; 108. br HV; 2/149. br HV; 99. br HV otpočele su napadna djelovanja 19.12.1991.godine smjerom: Cernička Šagovina - Mašička Šagovina - Širinci i smjerom: Gorice - Pivare i do 03.01.1992. razbile neprijateljska uporišta i oslobodile naselja Mašićka Šagovina, Širinci i Pivare.
Sarajevskim primirjem borbena djelovanja su prekinuta. Bojišnica će se stabilizirati i takva će ostati sve do operacije “Bljesak”. Nakon operacije “Orkan-91” od Pakraca do Save i između Novske i Nove Gradiške ostalo je pod srpskom okupacijom oko 600 km2.


Preuzeto sa portala domovinskirat-xtreemhost

 
« Prethodna   Sljedeća »
23.11.1991.

-Dana 23. studenog 1991. palo je Laslovo, selo koje je 152 dana zahvaljujući fanatičnoj obrani svojih vojnika odolijevalo velikim napadima JNA i četnika. Laslovo je osim Hrvata i Mađara, branila i skupina međunarodnih dragovoljaca iz raznih zemalja svijeta.

Selo Laslovo tipičan je primjer sela koje je bilo napadnuto samo zato što je bilo lojalno domovini Hrvatskoj.

Većinsko mađarsko stanovništvo bilo je izvrgnuto ubijanjima, progonima i etničkom čišćenju u želji da se stvori nacionalno čisti teritorij Velike Srbije.


 

VIJESTI

Ankete

U kojoj ste postrojbi bili 1991. - 1995.
 

IZRADA DRVENE AMBALAŽE I SUVENIRA /098-1883-948/

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Izložba "Dani poslije" u Našicama

 

on line radio

Slušajte Hrvatski braniteljski radio 'Oluja' - on-line ma gdje bili!

Fond hrvatskih branitelja

Brojač posjeta


unikatnih posjetitelja od 01.12.2008. godine
mod_vvisit_counterDanas53
mod_vvisit_counterJučer159
mod_vvisit_counterOvaj tjedan872
mod_vvisit_counterOvaj mjesec3550

Tko je Online

Prijava


Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.


TV program


 


November 2017
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3