Nalazite se u:  Naslovnica
Borovo Selo - borovo selo3    Vukovar 2011 - vukovar7    Zadar 2009 - zadar    Knin - knin2    Maslenica2010 - 06    Okucani 2009 - 01052009337    Virovitica - IMG_0108    Orahovica 2010 - IMG-33    Turnir Orahovica - Turnir_2008_Orahovica    Virovitica - 4167_1128755826563_1457245324_339377_7555685_n   
Orkan 91 PDF Ispis E-mail


 

CILJ OPERACIJE

Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska - Okučani i Nova Gradiška - Okučani, primjenom obuhvatnih djelovanja uz snažnu topničku potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani - G. Rajič - Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.

OSLOBOĐENI TERITORIJ

Napadnim djelovanjem HV u oslobađanju Zapadne Slavonije oslobođeno je ukupno oko 2255 km2 površine.
Površina teritorije Zapadne Slavonije je oko 8.822 km2, od čega je pobunom Srba i stvaranjem tzv. SAO Krajine Zap. Slavonija okupirano oko 2.865 km2 ili 32,5% teritorije.
Ukupno tijekom listopada, studenog i prosinca 1991. godine oslobođeno je 2255 km2 ili 78,7% okupirane teritorije Zapadne Slavonije. Za akciju Bljesak ostalo je 600 km2.

POSTROJBE

  Hrvatska vojska

Operaciju je pripremalo i provelo Zapovjedništvo OG - “Posavina”, ukupna jačina HV bila je oko 13600 ljudi, 80 komada topničkog oružja, 23 lansera VBR, 29 tenkova i 6 oklopnih transportera. Snage na prostoru Novska: 1. A brigada ZNG "Tigrovi"; 125. br HV; 151. br HV; 117. br HV; 105. br HV; 2/153. br HV; 51. sbHV; 53. sbHV; 56. sbHV; 65. sbHV; samostalna satnija 100. br HV "Štraseri"; topnička bitnica SO 76 mm; 15. smpotp HV; sam. divizijun VBR 128 mm. Snage na prostoru Nova Gradiška: 121. br HV; 108. br HV (-1); 99. br HV; 2/149. br HV.
 

  Agresorska vojska

5. K Banjalučki i paravojne postrojbe SAO Krajine Zapadna Slavonija. Jačina snaga neprijatelja prosuđivale su se na oko 13 500 ljudi, 100 tenkova, 57 oklopnih transportera, 120-150 komada topničkog oružja. Snage agresora na smjeru Novska: 16. pmtbr; 5. pbr; 1. br TO Okučani; I KAG-5; dVBR 128 mm; Snage agresora na smjeru Nova Gradiška: 369. okbr (-1); 2. br TO Okučani; II KAG-5; dVBR 128 mm.

BOJNA DJELOVANJA AGRESORA

Snage 5. K Banjalučkog po osvajanju mostobrana na r. Sava kod Stare Gradiške i spajanjem sa snagama TO Okučani i mb/265. mbr Bjelovar, 6. listopada, glavnim snagama 16. pmtbr i 5. pbr, otpočinje napadna djelovanja smjerom Okučani - Novska - Kutina - Zagreb, u cilju deblokade blokiranih postrojbi u Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu, a pomoćnim snagama smjerom Nova Gradiška-Slavonski Brod sa ciljem sadejstvovati snagama 1.pgmd na smjeru Vinkovci - Slavonski brod.
 

GUBICI

  Hrvatska strana

184 poginulih, 595 ranjenih.
 

  Agresorska strana

516 poginulih, 615 ranjenih.
 

ISKUSTVA

  1. spriječen je daljnji prodor snaga 5. K prema Zagrebu, njihovo spajanje s snagama u blokadi vojarni u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru i Koprivnici, izbijanje na crtu Virovitica-Kutina; te zauzimanje Nove Gradiške;
  2. spriječen je prodor snaga 5. K i njihovo spajanje s paravojnim snagama tzv. SAO Krajine, te prodor ka Bjelovaru i Virovitici;
  3. oslobođeno je 675 km2 teritorije Posavine, 370 km2 na Novskoj bojišnici i 305 km2na Novogradiškoj bojišnici;
  4. oslobođeno je 18 naseljenih mjesta na Novskoj bojišnici i 10 naseljenih mjesta na Novogradiškoj bojišnici;
  5. uspješnom realizacijom napadne operacije ORKAN-91, olakšano je bojno djelovanje snagama 2. OZ Bjelovar u realizaciji svojih napadnih djelovanja za oslobađanje Bilogore i Papuka

 

TIJEK VOJNOREDARSTVENE OPERACIJE

Slamanjem napadne moći agresora, preotimanjem operativno - strategijske inicijative, stvoreni su uvjeti za izvršenje napadnih djelovanja. Zapovjedništvo OG Posavina cijeneći situaciju donosi odluku o poduzimanju napadnih djelovanja u skladu s zamisli GSHV. Odluku o provođenju napadne operacije je 25.10.1991. odobrio NGS OS RH.
Upornom obranom snaga HV na Novskom i Novogradiškom sektoru zaustavljen je napad snaga 5.K i slomljena njegova napadna moć, time je preoteta operativno - strategijska inicijativa i stvoreni uvjeti za izvršenje napadnih djelovanja. Obrambena operacija snaga OG Posavina traje od 08.10. do 17.10.1991. godine.

Obrana na Novskom sektoru

Upornom obranom snaga HV na Novskom sektoru (1. A brigada ZNG "Tigrovi"; 125. br HV; 151. br HV; 117. br HV; 105. br HV; 2/153. br HV; 65. sb HV; 56. sb HV; 51. sb HV; 53. sb HV; 65. sb HV; sam. satnija 100. br HV "Štraseri"; topnička bitnica SO 76mm; 15. smpotp HV; sam. divizijun VBR 128mm) zaustavljen je napad snaga 5. K i slomljena njegova napadna moć, aktivnim djelovanjem oslobođeno je naselje Bujavica, time je preoteta operativna inicijativa na Novskom sektoru. Zapovjedništvo OG Posavina cijeneći situaciju donosi odluku o poduzimanju napadnih djelovanja u skladu s zamisli GSHV. Odluku o provođenju napadne operacije je 25.10.1991. odobrio NGS OS RH.

Obrana na Novo Gradiškom sektoru

Smjer Okučani-Nova Gradiška za neprijatelja su bili osobito interesantni. Nastojali su potisnuti 121, 108, i 99. br HV i osvojiti s. Gorice iz kojeg se može dobro nadzirati Nova Gradiška. Osobito jake napade neprijatelj je poduzimao 02., 03., 08., 09. i 11.11.1991. ali bez uspjeha. Hrvatske snage su 13.11.1991. na ovom području poduzele inicijativu i potisnule neprijatelja u smjeru s. Medari (oko 300 m).
Osnovna zamisao plana ORKAN-91: Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska-Okučani i Nova Gradiška - Okučani, primjenom obuhvatnih djelovanja uz snažnu topničku potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani - G.Rajič - Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.
Pomoćnim snagama OG Posavina napadnim djelovanjem na pravcima: Novi Grabovac - Livađan i - Donji Čaglić - Bijele Stijene, presjeći komunikaciju Lipik - Okučani, razbiti neprijatelja u prostoru Rađenovići - Bijela Stijena - Trnakovac i dovesti ga u okruženje, te u suradnji s snagama OG Pakrac razbiti po dijelovima.
Snagama s fronta po mjeri prodiranja napadno djelovati na pravcu Jasenovac - Košutarica - Mlčaka - Orahova, te pravcu Gorice - Pivare, razbiti snage neprijatelja na pravcu napada i sudjelovati glavnim snagama u izvršavanju osnovne zamisli.
 

  I. faza operacije

Otpočela je 29.10.1991.godine i traje do 22.12.1991. godine. U tom razdoblju, na Novskoj bojišnici, napadnim djelovanjem razbijena su neprijateljska uporišta i oslobođena naselja: Bair, Lovska, Popovac, motel Trokut, Brezovac, Livađani, Korita, Jagma, Gornja i Donja Subocka, Gornje i Donje Kričke. Značajno je napomenuti djelovanje 1.gardijske A brigade "Tigrovi", koja je 29.10. u pozadinu neprijatelja ubacila dvije bojne u prostor sela Vočarica i Jazavica koje su uspješno izvele napad i izvukle se na polazne položaje. U ovoj akciji zarobljena su 2 oficira i 5 vojnika, zaplijenjena je arhiva 16. pmtbr, akcija je bila moralni učinak jer je HV pokazala da može izvršavati i napadna djelovanja.
Na Novogradiškoj bojišnici namjera neprijatelja je bila s jakim snagama iz šireg područja Šnjegovića, Golobrdca, Sinlija i Čečevca sa sjevera ugroziti Novu Gradišku. Kako bi spriječila ovakvu ugrozu 121. b HV sa usklađenim djelovanjem s susjednom 123. br HV poduzima napadna djelovanja tim neprijateljskim uporištima i oslobađa naselja Šnjegović, Golobrdac, Sinlije i Čečevac, oslobađajući snage za izvršenja zadaću u II etapi operacije ORKAN-91.
 

  II. faza operacije

Otpočela je 22.12.1991., a završila 03.01.1992. Operacija je otpočela napadom 1. A brigada ZNG "Tigrovi" s dijelovima 125. i 100. br HV na četničko uporište u D. Čagliću i Kovačevcu Čaglićkom, u borbama za razbijanje ovih neprijateljskih uporišta, neprijatelj je pružio žilav otpor jer bi padom tih uporišta bila presječena komunikacija Lipik - Bijela Stijena - Okučani, time bile odsječene njegove glavne snage na smjeru Lipik - Okučani i dovedene u okruženje.
Snage OG Posavina na Novogradiškom smjeru (121. br HV; 108. br HV; 2/149. br HV; 99. br HV otpočele su napadna djelovanja 19.12.1991.godine smjerom: Cernička Šagovina - Mašička Šagovina - Širinci i smjerom: Gorice - Pivare i do 03.01.1992. razbile neprijateljska uporišta i oslobodile naselja Mašićka Šagovina, Širinci i Pivare.
Sarajevskim primirjem borbena djelovanja su prekinuta. Bojišnica će se stabilizirati i takva će ostati sve do operacije “Bljesak”. Nakon operacije “Orkan-91” od Pakraca do Save i između Novske i Nove Gradiške ostalo je pod srpskom okupacijom oko 600 km2.


Preuzeto sa portala domovinskirat-xtreemhost

 
« Prethodna   Sljedeća »
22.12.1990.

 - Hrvatski Sabor usvojio je Ustav Republike Hrvatske. Isti se popularno naziva »božićni Ustav«.

 

VIJESTI

Ankete

U kojoj ste postrojbi bili 1991. - 1995.
 

IZRADA DRVENE AMBALAŽE I SUVENIRA /098-1883-948/

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Izložba "Dani poslije" u Našicama

 

on line radio

Slušajte Hrvatski braniteljski radio 'Oluja' - on-line ma gdje bili!

Fond hrvatskih branitelja

Brojač posjeta


unikatnih posjetitelja od 01.12.2008. godine
mod_vvisit_counterDanas72
mod_vvisit_counterJučer63
mod_vvisit_counterOvaj tjedan363
mod_vvisit_counterOvaj mjesec1147

Tko je Online

Gostiju online: 7

Prijava


Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.


TV program


 


August 2018
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2