?lanovi udruge "Orao" Orahovica-Našice su svi ratni specijalci MUP-a RH ( bivši pri?uvni i aktivni djelatnici ) kao i pripadnici drugih ustrojstvenih oblika Specijalne policije MUP-a RH iz Domovinskog rata.
 
    Udruga je osnovana 08. rujna 2007. godine u Orahovici s ciljem okupljanja na jednom mjestu svih pripadnika koji su prošli kroz SJP. Nadalje, udruga je osnovana sa ciljem pru?anja pomo?i najugro?enijim ?lanovima udruge, te radi o?uvanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu. Na?alost ti ljudi koji su u Domovinskom ratu obavljali najte?e i najslo?enije zada?e zbog svoje samozatajnosti i skromnosti su u dobrom dijelu marginalizirani i gurnuti u stranu, dok neki koji nisu ni vidjeli pušku danas si uzimaju za pravo da govore o Domovinskom ratu, uglavnom u negativnom kontekstu, odnosno da govore kako je bilo i šta se radilo na ratištu . Gospodo ako netko ima pravo govoriti o Domovinskom ratu onda smo to MI.

 

Udruga za svoje temeljne ciljeve u radu ima:
 

1. promicanje temeljnih vrijednosti Domovinskog rata

2. sje?anje na herojska djela, ?rtve i ideale pripadnika Specijalne policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

3. zaštita društvenog statusa, dostojanstva, ?asti, ugleda i vitalnih interesa ?lanova Udruge kao i interesa obitelji poginulih, ranjenih, te teško bolesnih pripadnika udruge “Orao”  Orahovica-Našice.