Osje?ki ?upanijski sud je, na kraju ponovljenoga su?enja, nepravomo?no proglasio krivima petero od sedmero okrivljenika u tzv. slu?aju "Dijagnoza 2", no osu?eni su na bla?e zatvorske kazne nego u prvom postupku te im je ukinut pritvor.
Optu?eni su za više kaznenih djela zloporabe polo?aja i ovlasti, primanje mita te udru?ivanje radi po?injenja kaznenih djela kojima je dr?avni prora?un, zbog protuzakonitog omogu?avanja statusa ratnih vojnih invalida ve?em broju osoba, ošte?en za 3,2 miljuna kuna.
Su?enje je ponovljeno pošto je Vrhovni sud, zbog neprovo?enja medicinskog vješta?enja dokumentacije na osnovi koje su pojedinci ostvarili mirovine ratnih vojnih invalida, poništio prvostupanjsku presudu osje?koga ?upanijskog suda iz prosinca 2008. godine.
Prvooptu?ena Nataša Jokoš, djelatnica Odjela za kardiologiju osje?ke bolnice koja je na prvom su?enju dobila jedinstvenu zatvorsku kaznu od šest godina, sada je osu?ena na tri godine i 10 mjeseci, a drugoptu?eni, umirovljeni hrvatski branitelj Nikola Prgi?, koji je u prvom postupku osu?en na šest godina i pet mjeseci zatvora, sada je nepravomo?no osu?en na ?etiri godine zatvora.
Tre?eoptu?eni dr. Darko Horvat, lije?nik na Klinici za unutarnje bolesti te bolnice i ?lan povjerenstva za ocjenjivanje invalidnosti, koji je 2008. osu?en na sedam godina zatvora, danas je osu?en na ?etiri godine i 10 mjeseci zatvora.
Slu?beniku brodsko-posavske Policijske uprave Mirku Luki?u kazna je s prvog su?enja od ?etiri godine zatvora smanjena na tri godine i šest mjeseci, a petooptu?enoj Sandri Rudni?ki, administrativnoj referetnici za lije?ni?ka povjerenstva u Uredu dr?avne uprave Osje?ko-baranjske ?upanije, petogodišnja zatvorska kazna s prvog postupka danas je smanjena na tri godine zatvora.
Sudsko vije?e ukinulo je pritvor za petero okrivljenika u kojem su bili od velja?e 2008. te ?e na slobodi ?ekati pravomo?nost presude.
Sudsko vije?e oslobodilo je optu?aba dvojicu lije?nika osje?ke bolnice - Darka Šimuna Vukašinovi?a Solja?i?a, koji je u prvom postupku bio osu?en na godinu dana zatvora s rokom kušnje od dvije godine, te Roberta Steinera, koji je bio osu?en na šest mjeseci zatvora s istim rokom kušnje.
Predsjednik Sudskog vije?a Darko Krušlin rekao je da su inkriminacije protiv te dvojice okrivljenika ostale na razini osnovane sumnje, bez konkretnih dokaza, a protiv ostalih okrivljenika dokaznim su postupkom, preslušavanjem snimljenih audiozapisa, pregledavanjem materijalnih i drugih dokaza, potvr?ena kaznena djela iz optu?nice, to jest da su djelovali kao organizirana skupina radi postizanja osobne imovinske koristi.
Izricanje presude optu?eni Prgi? popratio je glasnim negodovanjem zbog ?ega je, u pratnji pravosudne policije, izveden iz sudnice.
Zamjenica ravnatelja USKOK-a Zorka Fumi? rekla je novinarima da ?e se ?aliti na osloba?aju?i dio presude, a o mogu?oj ?albi na visinu kazni u osu?uju?em dijelu USKOK ?e odlu?iti nakon zaprimanja pismenog otpravka današnje nepravomo?ne presude.
 
objavio: www.braniteljski-portal.hr