Hrvatski vojnici koji rade u Iraku kao zaštitari iznimno su cijenjeni.

Prosje?na dnevnica im je od 350 do 600 dolara, što ovisi o vrsti posla i stupnju rizika koju obavljaju.

Zbog iskusnih vojnika iz Hrvatske britanski vojnici u Iraku - ostaju bez posla, pompozno je pisalo u tekstu objavljenom sredinom studenoga u britanskom dnevniku The Guardian. Iza tih rije?i stajao je Mark Shurben-Browne, direktor britanskog NASP-a (Nacionalne udruge profesionalnih zaštitara), tvrde?i da se ugovori za opasan zaštitarski posao sve rje?e nude Britancima, a sve ?eš?e Hrvatima, Srbima, Ukrajincima... Isto je ponovio i za zadnji broj ?asopisa Zaštita.

"Koliko znam, samo jedna zaštitarska kompanija u Iraku unajmljuje bivše specijalce iz vaše zemlje, ali i iz još nekih dr?ava isto?ne Europe. Tr?ište je zasi?eno jer kompanije dnevno primaju i po 15 ponuda. U nastojanju da sre?u troškove, zapošljavaju te ljude, posebice Hrvate, ali i Srbe", ka?e Shurben-Browne. Kao jedan od problema koji proizlaze iz svje?eg priljeva stranih zaštitara, Shurben-Browne navodi jezi?nu barijeru.

Što se ti?e kriterija i profila ljudi koji u Iraku lako mogu do posla, Shurben-Browne isti?e da je redom rije? o bivšim vojnicima s operativnim iskustvom, koji po dolasku u Irak još moraju pro?i stanovite vje?be bliske i neposredne zaštite. Njihov posao podrazumijeva permanentnu opasnost po ?ivot, a svodi se na pratnju, osiguranje i zaštitu osoba sa statusom VIP diljem Iraka, ili pak šti?enje objekata i konvoja od osobite va?nosti za koalicijske snage.

Na pitanje o prosje?nim pla?ama direktor NASP-a nije htio odgovoriti, ve? je dometnuo da bivše britansko vojno osoblje u prosjeku zara?uje oko 150.000 ameri?kih dolara godišnje.

Više tajni iz pakla Iraka Zaštiti je otkrio hrvatski profesionalni vojnik koji je u Sadamovoj domovini proveo pune ?etiri godine.

Otkrio je da jedina kompanija koja regrutira hrvatske vojnike je tvrtka Unity Resources Group - sa sjedištem u Dubaiju. Rije? je o kompaniji za koju je radio i ?eljko Both, ubijen lani u Bagdadu kao tjelohranitelj.

?asnik koji je ?elio ostati anoniman, a koji je za potrebe teksta prozvan Hrvoje H., demantirao je Brownove tvrdnje da Hrvati zara?uju manje od Britanaca.

Hrvoje, ali i ekonomist koji je u Iraku bio direktor financija jedne korporacije, Zaštiti su potvrdili da su Hrvatski vojnici u Iraku, iznimno cijenjeni profesionalci. Prosje?na im je dnevnica izme?u 350 i 600 dolara, što ovisi isklju?ivo o platnom razredu – a on pak ovisi o vrsti posla, šti?enom objektu i stupnju rizika.

Velik je ugled, ka?u, imao i pokojni ?eljko Both, kojega je Hrvoje dobro poznavao. "?eljko je dogurao do vo?e tima, što je bilo golemo priznanje i njemu osobno, ali i HV-u kao njegovoj vojsci", ka?e Hrvoje.

S obzirom da osobno poznaje dio naših vojnika koji trenuta?no rade u Iraku, Hrvoje je nakon kra?eg promišljanja iznio procjenu da ih je u Iraku sada izme?u 25 i 30, najviše 35. Rije? je, jasno, samo o sektoru sigurnosti i zaštite.

Cijeli razgovor s umirovljenim profesionalnim vojnikom mo?ete pro?itati ovdje.