Obavijest o primanjima izuzetim od ovrhe
Obavještavamo korisnike trajnih novčanih prava ostvarenih temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i korisnike dječjeg doplataka te rodiljnih i roditeljskih potpora, kojima je stigla ovrha na tekući račun i kojima je tekući račun blokiran, da mogu u Fini preuzeti, popuniti i predati obrazac „Obavijest iz članka 122. st. 1. Ovršnog zakona“. Na temelju tog obrasca korisnicima navedenih prava kojima je zbog ovrhe blokiran tekući račun, njihove poslovne banke otvorit će poseban račun za uplatu tih novčanih sredstava s kojima će korisnici slobodno raspolagati, budući da su ta primanja temeljem Ovršnog zakona izuzeta od ovrhe.

 objavio: MOBMS