U jeku gospodarske krize i borbe dr?avnog vrha za spas svakog radnog mjesta MORH se rješava 1.200 djelatnika. Djelatne vojne osobe prisilno se umirovljuje, tvrde naši izvori, dok ?e civilni kadar u MORH-u i Oru?anim snagama dobiti otkaze.
U vojarne su, doznajemo, ve? stigle liste s popisima imena neperspektivnog kadra. U Kninu su, otkrivaju, ne ?ele?i u javnost izi?i s imenima u strahu od još drasti?nijih poteza s adrese Ministarstva obrane, dobili listu bez ikakve prethodne najave da bi mogli ostati bez radnih mjesta te su svi ?ija su se imena na njoj našla morali potpisati da pristaju na umirovljenje od 1. lipnja, a ako to ne u?ine, re?eno im je da ?e ionako biti prisilno umirovljeni do kraja godine, ali u tom slu?aju ne?e mo?i oti?i u "6a" invalidsku mirovinu s mogu?noš?u rada, uz koju bi dobili i ve?u otpremninu.

- Od 1. lipnja 1.200 djelatnika Ministarstva i Oru?anih snaga odlazi iz sustava. Liste se šalju po cijeloj Hrvatskoj, a jedino što znamo jest da moramo u mirovinu, htjeli ne htjeli. Prisilno nas se umirovljuje, ne znamo niti kakvu i koliku mirovinu bismo trebali dobiti, nema nikakvog izra?una, ne zna se niti po kojim kriterijima smo neperspektivan kadar jer su na listama i ljudi koji su ispunjavaju kriterije za ostanak, koji su i znatno mla?i od 46 godina i nisu imali bolovanja..., tvrdi naš sugovornik. Objašnjava kako su im ponu?ene dvije opcije. Prva je odlazak u punu starosnu mirovinu, iako, tvrdi, ona to nije jer u nju odlaze i ljudi sa 40-50 godina, a koja bi iznosila oko 3.000 kuna, i uz otpremninu od oko 10 tisu?a kuna. Druga varijanta jest prihva?anje "6a" mirovine.
- Rije? je o invalidskoj mirovini, uz mogu?nost rada. Mirovina bi bila oko 2.500 kuna, a otpremnine bi iznosile od 70 do 120 tisu?a kuna, no i ako dobijemo rješenje o otpremnini, pitanje je kada ?e nam i kako taj novac biti ispla?en s obzirom na stanje u prora?unu - ka?e naš sugovornik iz MORH-a.
Informaciju o umirovljenjima i otpuštanjima za naš list je potvrdio i Radomir Deli?, predsjednik Sindikata djelatnika u vojsci, koji veli kako je MORH ove godine odredio iz sustava izbaciti više od 1.500 djelatnih vojnih osoba i civila.
- Taj je proces po?eo upravo s ovim slanjem lista, pozivanjem ljudi i priop?avanjem da su neperspektivni te se od njih tra?i da potpišu izjave da uzimaju otpremninu. Djelatne vojne osobe "zbrinjavaju" se uglavnom umirovljenjem, a civili ?e mahom dobiti otkaze. Tako?er, imamo informacije da se u Ministarstvu vode razgovori koji idu prema tome da se ?ak i onima koji prihvate "6a" mirovinu ne isplate otpremnine. Umjesto 6 tisu?a kuna po godini provedenoj u ratu i otpremnini od jedne prosje?ne pla?e po godini sta?a pove?anoj za 50 posto razmišlja se o tome da im se isplati samo šest prosje?nih pla?a, kao i kod normalnog odlaska u mirovinu - ka?e Deli?.
Iz MORH-a je ju?er i slu?beno potvr?eno da je na popisu prekobrojnih i neperspektivnih koji ?e od 1. lipnja morati napustiti sustav 1.200 ljudi.Zorana DELJANIN