Ispis

Bez naslova

Nadnevka 23. listopada 2020. godine u prostorijama DVD Donja Motičina održana je Godišnja skupština Udruge s početkom u 19 sati.

      

Prije početka skupštine položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika poginulim braniteljima.

Na skupštini su bili prisutni članovi Udruge te gosti: načelnik općine Donja Motičina g. Željko Kovačević i predsjednica općinskog vijeća gđa. Ružica Mikičić.

 

20201023 181722  20201023 181644

Ovogodišnja skupština održana je uz potpuno primjenjivanje protuepidemioloških mjera koje su propisane od strane stožera civilne zaštite osječko-baranjske županije.

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i verifikacijske komisije

2. Usvajanje poslovnika o radu skupštine

3. Izviješće o radu Udruge u 2019. godini

4. Financijsko izviješće za 2019. godinu

5. Izviješće nadzornog odbora

6. Izviješće suda časti

7. Rasprava i usvajanje izviješća

8. Plan rada i financijski plan Udruge za 2020. godinu te projekcija za 2021. godinu

9. Pozdravna riječ gostiju

10. Razno

Godišnju skupštinu otvorio je Ante Bajić, tajnik Udruge, koji je tom prilikom pozdravio članove i zaželio im dobrodošlicu. Ujedno je pozdravio i goste te je zahvalio načelniku općine, g. Željku Kovačeviću, na podršci i za ustupanje prostora u svrhu održavanja godišnje skupštine.

Nakon pozdravne riječi i izbora radnih tijela pristupilo se radnom dijelu skupštine te usvajanju Poslovnika skupštine. Po usvajanju Poslovnika predsjednik Udruge, Davor Solić, podnesao je Izviješće o radu Udruge u protekloj 2019. godini. U izviješću se posebno osvrnuo na aktivnosti koje je Udruga provodila i u kojima je sudjelovala.

U ime knjigovodstvenog servisa tajnik Udruge pročitao je financijsko izviješće te je upoznao nazočne sa trenutnim financijskim stanjem Udruge. Potom su Izviješće podnijeli predsjednik nadzornog odbora i predsjednik suda časti.

Po podnesenim Izviješćima uslijedila je rasprava o istima, a potom se pristupilo glasovanju te su sva Izviješća jednoglasno prihvaćena.

Predsjednik Udruge je nazočne upoznao sa planom rada Udruge u tekućoj 2020. godini te je izneo projekciju rada Udruge za nadolazeću 2021. godinu.

 

Načelnik općine, g. Željko Knežević, pozdravio je nazočne u ime općine te je izrazio zadovoljstvo što se skupština održava baš u njihovom mjestu. Nadalje iskazao je zadovoljstvo radom i aktivnostima Udruge te je naglasio da općina stoji na raspolaganju Udrugama proizašlima iz Domovinskog rata.

Nakon završetka radnog dijela upriličen je prigodni domjenak za članove Udruge i goste.