Isplata dividende za 2020. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započela je u ponedjeljak, 19. srpnja 2021. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2020. godinu iznosi  9.704.791,58 kuna, što po jednom udjelu iznosi 5,32 kuna.

 Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama FINE, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir 

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 16. srpanj 2021. godine, pravo na isplatu dividende imat će: 
•    oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i 
•    oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 17. svibnja 2021. godine. 

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su: 
•    zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 17. svibnja 2021. g. ili ranije; 
•    otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom. 

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.